วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1

18 ธ.ค. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาการจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลังและการกระจายสินค้า อาชีพผู้ปฎิบัติงานคลังสินค้า มาตรฐานอาชีพ ปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทายลัยราชพฤกษ์ โดยมีผู้รับประกาศนียบัตรจำนวน 28 คน

7 − 6 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + 15 =