ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนิสา  การะเกตุ ห้อง กต.211

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนิสา การะเกตุ ห้อง กต.211

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนิสา การะเกตุ ห้อง กต.211 ได้เข้ารับรางวัลโครงการเด็กดีของสังคม ธนาคารออมสิน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FWbacFanclub%2Fposts%2F4142865735818040&show_text=true&width=500" width="500" height="652" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

four + eight =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 3 =