ร่วมเป็นกำลังใจให้ นางสาวสมฤทัย ทองทวีพร นักศึกษาสาขาการบัญชี ห้อง กบ.111 ในการร่วมกิจกรรมและฝึกงานในโครงการ SINGHA R-INTERN ครั้งที่ 9

ร่วมเป็นกำลังใจให้ นางสาวสมฤทัย ทองทวีพร นักศึกษาสาขาการบัญชี ห้อง กบ.111 ในการร่วมกิจกรรมและฝึกงานในโครงการ SINGHA R-INTERN ครั้งที่ 9

ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ SINGHA R-INTERN ครั้งที่ 9

four × 2 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 4 =