ร่วมเป็นกำลังใจให้ นางสาวสมฤทัย ทองทวีพร นักศึกษาสาขาการบัญชี ห้อง กบ.111 ในการร่วมกิจกรรมและฝึกงานในโครงการ SINGHA R-INTERN ครั้งที่ 9

ร่วมเป็นกำลังใจให้ นางสาวสมฤทัย ทองทวีพร นักศึกษาสาขาการบัญชี ห้อง กบ.111 ในการร่วมกิจกรรมและฝึกงานในโครงการ SINGHA R-INTERN ครั้งที่ 9

ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ SINGHA R-INTERN ครั้งที่ 9

eleven + 19 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 3 =