ร่วมทำบุญ ทอดกฐิน ณ วัดเลขธรรมกิตติ์

ร่วมทำบุญ ทอดกฐิน ณ วัดเลขธรรมกิตติ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจและสถาบันในเครือฯ นำกฐินสามัคคี

ที่ นักศึกษา ผู้ปกครอง และ ครูอาจารย์ ร่วมทำบุญ ไปทอดกฐิน

ณ วัดเลขธรรมกิตติ์

ใบสมัครเรียนออนไลน์

seven − one =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 4 =