ยอดเงินกฐินรวมที่วัดกกม่วง ต. บ้านโข้ง อ.อู่ทองจ.สุพรรณบุรี

ยอดเงินกฐินรวมที่วัดกกม่วง ต. บ้านโข้ง อ.อู่ทองจ.สุพรรณบุรี

ยอดเงินกฐินรวมที่วัดกกม่วง ต. บ้านโข้ง อ.อู่ทองจ.สุพรรณบุรีได้เงิน1,927,884..00

3 + 9 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 3 =