ยอดเงินกฐินรวมที่วัดกกม่วง ต. บ้านโข้ง อ.อู่ทองจ.สุพรรณบุรี

ยอดเงินกฐินรวมที่วัดกกม่วง ต. บ้านโข้ง อ.อู่ทองจ.สุพรรณบุรี

ยอดเงินกฐินรวมที่วัดกกม่วง ต. บ้านโข้ง อ.อู่ทองจ.สุพรรณบุรีได้เงิน1,927,884..00

four + 5 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =