โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

อัตลักษณ์คุณธรรม มีวินัย พอเพียง จิตอาสา

279

279 หมู่ 3 ถนนริมคลองประปาประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
10800

0-2585-0079,

0-2585- 9252

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

สมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้รับสิทธิ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนจากรัฐบาลฟรี (อายุไม่เกิน 25 ปี)

ชำระเพียง 2,000 บาท