พิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล

พิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล

พิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GBS Disgital School Bank) ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ กับ ธนาคารออมสินภาค 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2564

4 × four =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 19 =