น้องๆที่มีความสามารถด้านฟุตบอล/ฟุตซอล

น้องๆที่มีความสามารถด้านฟุตบอล/ฟุตซอล

เทคนิควิมลเปิดรับคัดเลือกนะครับ หากได้รับคัดเลือกได้ทุนการศึกษาด้วยนะ ใครอยากลองวัดความสามารถ มาเลย ติดต่อนัดเวลามาค้ดเลือกได้ ตามเบอร์ ไลน์ เฟส ด้านล่างได้เลย

4 × 1 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 17 =