นางสาวศศิธร อุปพร นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

นางสาวศศิธร อุปพร นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

นางสาวศศิธร อุปพรนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

14 − 10 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − 2 =