นักศึกษาที่เรียนในระบบทวิภาคี ระดับ ปวช. ไปปฐมนิเทศที่บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

นักศึกษาที่เรียนในระบบทวิภาคี ระดับ ปวช. ไปปฐมนิเทศที่บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนำนักศึกษาที่เรียนในระบบทวิภาคี ระดับ ปวช. ไปปฐมนิเทศที่บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) (ในเครือ ปตท) เพื่อฝึกงานที่บริษัท

fifteen + 6 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − six =