นักศึกษาที่เรียนในระบบทวิภาคี ระดับ ปวช. ไปปฐมนิเทศที่บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

นักศึกษาที่เรียนในระบบทวิภาคี ระดับ ปวช. ไปปฐมนิเทศที่บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจนำนักศึกษาที่เรียนในระบบทวิภาคี ระดับ ปวช. ไปปฐมนิเทศที่บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) (ในเครือ ปตท) เพื่อฝึกงานที่บริษัท

four × five =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × five =