ช่องทาง Facebook LIVE เพจ Account WBAC

ช่องทาง Facebook LIVE เพจ Account WBAC

📢
📢

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้

📢📢ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การวางแผนทางการเงินที่ดี รู้เท่าทันภัยทางการเงิน การบริหารจัดการเงิน รู้จักตัวเองทางการเงิน วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 10.30 – 12.00 น. ช่องทาง Facebook LIVE เพจ Account WBAC

https://www.facebook.com/2356265497990384/photos/a.2356296737987260/2984388658511395/

1 × 4 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 10 =