งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

9 ก.ย. 2564 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหาธุรกิจด้วยระบบออนไลน์ เพื่อรับศึกษาทวิภาคีระดับปวช.,ปวส.เข้าฝึกอาชีพในภาคเรียนที่ 1/2565

3 + sixteen =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + 4 =