ดร. วิภาพรรณ ชูทรัพย์

ผู้รับใบอนุญาต

 

 

 

 

ดร. สันธยา ดารารัตน์

 ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 

 

 

นายเกษียร มีแต้ม

ผู้อำอวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

 

 

 

นางสาวสุภัทรวดี ศิริสุวรรณ

 

 

 

นายกฤษณะ ไทยเอื้อ