คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          เทคโนโลยีในปัจจุบันได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเครื่องมือหรืออุปกรณ์การสื่อสารที่หลากหลายให้เลือกใช้งานได้ทั่วโลกการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบายตลอดเวลาการค้าขายทางออนไลน์ความเข้าใจในเทคโนโลยีตลอดจนธุรกิจต่างๆ ถือและแท็บเล็ต

279

ที่อยู่ วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 279 หมู่ 3 ถนนริมคลองประปา ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

0-2585-0079,

0-2585- 9252

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

สิทธิพิเศษ ปวช.1