คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

          มีจุดอ่อนที่จะช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติได้ดีในสาขาวิชาการด้านบัญชีต่าง ๆ ตลอดจนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชีและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ดี

โครงการสถานศึกษาคุณธรรม กิจกรรมการฝึกสมาธิ “สติมา ปัญญาเกิด”

279

ที่อยู่ วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 279 หมู่ 3 ถนนริมคลองประปา ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

0-2585-0079,

0-2585- 9252

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open