คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติ กส์

          การพัฒนาความสามารถและความชำนาญในงานด้านการศึกษาและการช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษาและการช่วยเหลือผู้มีส่วนร่วมการฝึกอบรมความรู้ใหม่ ๆ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญชั้นนำนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือสหพันธ์ การขนส่งทางบกเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

279

ที่อยู่ วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 279 หมู่ 3 ถนนริมคลองประปา ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

0-2585-0079,

0-2585- 9252

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

สิทธิพิเศษ ปวช.1