Menu

คณะอาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

                              สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

  การพัฒนาความสามารถและความชำนาญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบผสมผสาน จิสติกส์การฝึกอบรมความรู้ใหม่ ๆ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญชั้นนำนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่ ประเทศไทยในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและการเน้นสร้าง

279

ที่อยู่ วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 279 หมู่ 3 ถนนริมคลองประปา ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

0-2585-0079,

0-2585- 9252

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

สมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้รับสิทธิ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนจากรัฐบาลฟรี (อายุไม่เกิน 25 ปี)

ชำระเพียง 2,000 บาท