Menu

คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติ กส์

คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

  การพัฒนาความสามารถและความชำนาญในงานด้านการศึกษาและการช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษาและการช่วยเหลือผู้มีส่วนร่วม จิสติกส์การฝึกเสริมความรู้ใหม่ ๆ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญชั้นนำนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห งประเทศไทยในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและเน้นสร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน

279

ที่อยู่ วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 279 หมู่ 3 ถนนริมคลองประปา ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

0-2585-0079,

0-2585- 9252

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

สิทธิพิเศษ ปวช.1