คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด

       ไม่มีองค์กรใดในโลก ที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูง ไม่เก่งตลาด สาขาวิชาการตลาดส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนหลักการทำงาน การวางแผนบริหาร ภายใต้กลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้มุ่งเน้นไปที่ความทันสมัยของเนื้อหาที่ไม่ได้มีแค่อยู่ในตำราเรียน

ที่อยู่

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 279 หมู่ 3 ถนนริมคลองประปา ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ติดต่อ

0-2585-0079 , 0-2585- 9252 , 0-2587-2777

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

สิทธิพิเศษ ปวช.1