Menu

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด

          ไม่มีองค์กรใดในโลกที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูงไม่เก่งตลาดสาขาการตลาดให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้หลักการทำงานภายใต้กลยุทธ์ทางการตลาด เนื้อหาที่ไม่ได้มีแค่อยู่ในตำราเรียน

ที่อยู่

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 279 หมู่ 3 ถนนริมคลองประปา ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ติดต่อ

0-2585-0079 , 0-2585- 9252 , 0-2587-2777

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

สิทธิพิเศษ ปวช.1