คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

          การเรียนการสอนแบบบูรณาการรูปแบบการทำงานในสถานที่ประกอบการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในรูปแบบห้างสรรพสินค้าสินค้าสินค้ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือธุรกิจร้านอาหารการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่องเมื่อได้รับการศึกษาการศึกษาคุณจะ มีความรู้สึกและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงด้านธุรกิจค้าปลีก

279

ที่อยู่ วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 279 หมู่ 3 ถนนริมคลองประปา ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

0-2585-0079,

0-2585- 9252

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

สิทธิพิเศษ ปวช.1