คณาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม

          มุ่งเน้นไปที่ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรมเช่นงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้างานคนงานอาหารและเครื่องดื่มงานครัวงานจัดประชุมสัมมนางานจัดงานเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้มี การฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการด้วย

279

ที่อยู่ วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 279 หมู่ 3 ถนนริมคลองประปา ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

0-2585-0079,

0-2585- 9252

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

สิทธิพิเศษ ปวช.1