คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

          การจัดการมุ่งเน้นกระบวนการทำงานหรือกิจกรรมในกลุ่มบุคคลในองค์กรร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวางแผนการบริหารงานเพื่อประสานงานและการควบคุมผู้เรียนสามารถทำหน้าที่เป็นฝ่ายในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

279

ที่อยู่ วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 279 หมู่ 3 ถนนริมคลองประปา ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

0-2585-0079,

0-2585- 9252

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open