ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชลธิชา อุดทา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชลธิชา อุดทา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชลธิชา อุดทา นักศึกษาสาขาการจัดการ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

9 + 13 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine + fifteen =