จัดอบรมผู้สัมผัสอาหาร

จัดอบรมผู้สัมผัสอาหาร

วันที่ 28 มกราคม 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ จัดอบรมผู้สัมผัสอาหาร โดยวิทยากร. คุณวิราวรรณ บุดดาเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางซื่อ

ที่ส่งเจ้าหน้าที่มาให้การอบรม พ่อค้าแม่ค้าแล้วยังถึงนักการ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริการธุรกิจ เพื่อ ความพร้อมในการเปิดเรียน

twenty − four =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + nine =